Βελίκα Τράικου

Νεαρή δασκάλα Μακεδονομάχος εἶναι ἡ Βελίκα Τράικου ἀπό τό Γραδεμπόρι, σημερινό Πεντάλοφο, Θεσσαλονίκης.

Δέν εἶναι τυχαία ἐκπαιδευτικός.῎Εχει ἀποφοιτήσει ἀπό τό ξακουστό ἐκπαιδευτήριο, τό ᾿Ανώτερο Παρθεναγωγεῖο Θεσσαλονίκης. Σ᾿ ἐκεῖνο τό πνευματικό ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου