Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς

Η εικόνας της Παναγίας ‘’Άξιον Εστί’’ στην Αθήνα / Παπακώστας Τάσος

Παρακολουθώ τις δημοσιεύσεις αναφορικά με την εικόνα της Παναγίας μας "Άξιον εστί". Αυτοί που έκλεισαν τους ναούς και λοιδορούσαν όσους προσκυνούν ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου