Το Ρωμαίικο >

υποτέλεια

Πολιτικὴ ὑποτέλειας μὲ εὐρωπαϊκὸν ἔνδυμα / Γράφει ὁ πρωτοπρ. πατήρ Γεώργιος ∆. Μεταλληνός+

Οἱ σύγχρονοι πολιτικοί διέψευσαν τά ὁράματα τῶν μεγάλων ἡγετῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ Τό γένος µας ἐλευθερώθηκε µετά ἀπό δουλεία αἰώνων σέ βαρβάρους ὂχι µόνο τῆς Ἀνατολῆς, ἀλλά καί τῆς ∆ύσης, πού… Περισσότερα »Πολιτικὴ ὑποτέλειας μὲ εὐρωπαϊκὸν ἔνδυμα / Γράφει ὁ πρωτοπρ. πατήρ Γεώργιος ∆. Μεταλληνός+