TALMUD

“Οι εβραίοι αποκαλούνται ανθρώπινα όντα, αλλά οι μη-εβραίοι δεν είναι άνθρωποι. Είναι κτήνη”.

—————————–TALMUD: Baba Mezia, 114b

“Ο Akum (μη-εβραίος) είναι σαν το σκυλί. Η γραφή λέει να τιμούμε το σκύλο περισσότερο από το μη-εβραίο”

————————————TALMUD: Ereget Raschi Erod, 22 30

“Αν και ο Θεός δημιούργησε τον μη-εβραίο, αυτός παραμένει ζώο με ανθρώπινη μορφή. Δεν είναι πρέπον για έναν εβραίο να υπηρετείται από ένα ζώο. Επομένως θα υπηρετείται από ζώα με ανθρώπινη μορφή”

———-TALMUD: Midrasch Talpioth, σελ.225, Warsaw 1855

“Αν και ο μη-εβραίος διαθέτει ίδια σωματική δομή με τον εβραίο, συγκρίνεται με τον εβραίο όπως ο πίθηκος με τον άνθρωπο.”

——————–TALMUD: Schene luchoth haberuth, σελ.250b

“Οι ψυχές των μη-εβραίων προέρχονται από ακάθαρτα πνεύματα και λέγονται γουρούνια.”

———————————–TALMUD: Jalkut Rubeni gadol 12b

~~~$$$~~~

Ακολουθεί ανθολόγιο τοποθετήσεων πρώην πρωθυπουργών Ισραήλ σχετικά με τους μη-εβραίους, παλαιστίνιους,

καθώς θεωρητική βάση (εργαλείο) του σιωνισμού, είναι η θρησκεία.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DAVID BEN GURION, Πρωθυπουργός Ισραήλ 1949-1954, 1955-1963:

 1. «Πρέπει να διώξουμε τους άραβες και να πάρουμε την γη τους».

“We must expel Arabs and take their places.”

Πηγή: —David Ben Gurion, 1937, Ben Gurion and the Palestine Arabs,

Oxford University Press, 1985.

 1. «Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον τρόμο, τη δολοφονία, τον εκφοβισμό, τη δήμευση γης και την περικοπή όλων των κοινωνικών υπηρεσιών, για να απαλλάξουμε τη Γαλιλαία από τον αραβικό πληθυσμό της».

“We must use terror, assassination, intimidation, land confiscation, and the cutting of all social services to rid the Galilee of its Arab population.”

Πηγή: —David Ben-Gurion, May 1948, to the General Staff.

From Ben-Gurion, A Biography, by Michael Ben-Zohar, Delacorte,

New York 1978.

 1. «Υπήρξε αντισημιτισμός, οι Ναζί, ο Χίτλερ, το Άουσβιτς, αλλά έφταιγαν οι παλαιστίνιοι; Βλέπουν μόνο ένα πράγμα: ήρθαμε και κλέψαμε τη χώρα τους. Γιατί να το δεχτούν αυτό;»

“There has been Anti-Semitism, the Nazis, Hitler, Auschwitz,

but was that their fault? They see but one thing:

we have come and we have stolen their country.

Why would they accept that?”

Πηγή: —Quoted by Nahum Goldmann in Le Paraddoxe Juif

(The Jewish Paradox), pp. 121-122.

 1. «Εβραϊκά χωριά χτίστηκαν στη θέση των αραβικών χωριών. Δεν ξέρετε καν τα ονόματα αυτών των αραβικών χωριών και δεν σας κατηγορώ γιατί δεν υπάρχουν πια βιβλία γεωγραφίας. Όχι μόνο δεν υπάρχουν τα βιβλία, δεν υπάρχουν ούτε τα αραβικά χωριά. Το Nahlal προέκυψε στη θέση του Mahlul. Το Kibbutz Gvat στη θέση του Jibta. Το Kibbutz Sarid στη θέση του Huneifis. Και το Kefar Yehushua στη θέση του Tal al-Shuman. Δεν υπάρχει ούτε ένα μέρος χτισμένο σε αυτή τη χώρα που να μην είχε πρώην αραβικό πληθυσμό».

“Jewish villages were built in the place of Arab villages. You do not even know the names of these Arab villages, and I do not blame you because geography books no longer exist. Not only do the books not exist, the Arab villages are not there either.

Nahlal arose in the place of Mahlul; Kibbutz Gvat in the place of Jibta; Kibbutz Sarid in the place of Huneifis; and Kefar Yehushua in the place of Tal al-Shuman. There is not a single place built in this country that did not have a former Arab population.”

Πηγή: —David Ben Gurion, quoted in The Jewish Paradox,

by Nahum Goldmann, Weidenfeld and Nicolson, 1978, p. 99.

 1. «Ας μην παραγνωρίζουμε την αλήθεια μεταξύ μας…πολιτικά είμαστε οι επιτιθέμενοι και αμύνονται…Η χώρα είναι δική τους, γιατί την κατοικούν, ενώ εμείς θέλουμε να έρθουμε εδώ και να εγκατασταθούμε, και όπως το βλέπουν, θέλουμε να τους διώξουμε από τη γή τους».

“Let us not ignore the truth among ourselves …

politically we are the aggressors and they defend themselves …

The country is theirs, because they inhabit it,

whereas we want to come here and settle down,

and in their view we want to take away from them their country.”

Πηγή: —David Ben Gurion, quoted on pp 91-2 of Chomsky’s Fateful Triangle, which appears in Simha Flapan’s

Zionism and the Palestinians pp 141-2 citing a 1938 speech.

 1. «Αν ήξερα ότι μπορούσαν να σωθούν όλα τα παιδιά της Γερμανίας μεταφέροντάς τα στην Αγγλία αλλά μόνο τα μισά μεταφέροντάς τα στη Γη του Ισραήλ, θα διάλεγα το δεύτερο, διότι για εμάς, δεν είναι μόνον οι αριθμοί αυτών των παιδιών, αλλά ο ιστορικός απολογισμός του λαού του Ισραήλ».

“If I knew that it was possible to save all the children of Germany by transporting them to England, and only half by transferring them to the Land of Israel, I would choose the latter, for before us lies not only the numbers of these children but the historical reckoning of the people of Israel.”

Πηγή: —David Ben-Gurion (Quoted on pp 855-56 in Shabtai Teveth’s Ben-Gurion in a slightly different translation).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GOLDA MEIR, Πρωθυπουργός Ισραήλ 1969-1974

 1. «Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως παλαιστινιακός λαός…Δεν είναι σα να ήρθαμε, τους πετάξαμε έξω και τους πήραμε τη γή. Δεν υπήρχαν».

“There is no such thing as a Palestinian people … It is not as if we came and threw them out and took their country. They didn’t exist.”

Πηγή: —Golda Meir, statement to The Sunday Times, 15 June, 1969.

 1. «Πώς μπορούμε να επιστρέψουμε τα κατεχόμενα; Δεν υπάρχει κάποιος να του τα επιστρέψουμε».

“How can we return the occupied territories?

There is nobody to return them to.”

Πηγή: —Golda Meir, March 8, 1969.

 1. «Όποιος μιλάει υπέρ της επιστροφής των Αράβων προσφύγων πρέπει επίσης να πει πώς περιμένει να πάρει την ευθύνη για αυτό,

εάν ενδιαφέρεται για το κράτος του Ισραήλ. Είναι καλύτερα τα πράγματα να δηλώνονται ξεκάθαρα και πλήρως: Δεν θα το αφήσουμε να συμβεί».

“Any one who speaks in favor of bringing the Arab refugees back must also say how he expects to take the responsibility for it, if he is interested in the state of Israel. It is better that things are stated clearly and plainly: We shall not let this happen.”

Πηγή: —Golda Meir, 1961, in a speech to the Knesset,

reported in Ner, October 1961

 1. «Αυτή η χώρα υπάρχει ως εκπλήρωση μιας υπόσχεσης που δόθηκε από τον ίδιο τον Θεό. Θα ήταν γελοίο να του ζητήσουμε (του Θεού) να λογοδοτήσει για τη νομιμότητα της (της υπόσχεσης)».

“This country exists as the fulfillment of a promise made by God Himself. It would be ridiculous to ask it to account for its legitimacy.”

Πηγή: —Golda Meir, Le Monde, 15 October 1971

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

YITZAK RABIN, Πρωθυπουργός Ισραήλ 1974-1977, 1992—1995

 1. «Περπατήσαμε έξω, ο Μπεν-Γκουριόν μας συνόδευε. Ο Άλον επανέλαβε την ερώτησή του, “τι πρέπει να γίνει με τον παλαιστινιακό πληθυσμό;” Ο Μπεν-Γκουριόν κούνησε το χέρι του σε μια χειρονομία που έλεγε «Διώξτε τους!»

“We walked outside, Ben-Gurion accompanying us. Allon repeated his question, What is to be done with the Palestinian population?’ Ben-Gurion waved his hand in a gesture which said ‘Drive them out!”

Πηγή: —Yitzhak Rabin, leaked censored version of Rabin memoirs, published in the New York Times, 23 October 1979.

 1. «[Το Ισραήλ θα] δημιουργήσει κατά τη διάρκεια των επόμενων 10 ή 20 ετών συνθήκες που ευνοούν τη φυσική και εθελοντική μετανάστευση των προσφύγων από τη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη στην Ιορδανία. Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να συμφωνήσουμε με τον βασιλιά Χουσεΐν και όχι με τον Γιάσερ Αραφάτ.»

“[Israel will] create in the course of the next 10 or 20 years conditions which would attract natural and voluntary migration of the refugees from the Gaza Strip and the West Bank to Jordan. To achieve this we have to come to agreement with King Hussein and not with Yasser Arafat.”

Πηγή: —Yitzhak Rabin (a “Prince of Peace” by Clinton’s standards), explaining his method of ethnically cleansing the occupied land without stirring a world outcry. (Quoted in David Shipler in the New York Times, 04/04/1983 citing Meir Cohen’s remarks to the Knesset’s foreign affairs and defense committee on March 16.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MENACHEM BEGIN, Πρωθυπουργός Ισραήλ 1977-1983

 1. «[Οι Παλαιστίνιοι] είναι θηρία που περπατούν με δύο πόδια.»

“[The Palestinians] are beasts walking on two legs.”

Πηγή: —Israeli Prime Minister Menachem Begin, speech to the Knesset,

quoted in Amnon Kapeliouk, Begin and the “Beasts,” New Statesman, June 25, 1982.

 1. «Η διχοτόμηση της Παλαιστίνης είναι παράνομη. Δεν θα αναγνωριστεί ποτέ…Η Ιερουσαλήμ ήταν και θα είναι για πάντα η πρωτεύουσά μας. Η γη του Ισραήλ θα αποκατασταθεί στο λαό του Ισραήλ. Όλα αυτά. Και για π’ααντα.”

“The Partition of Palestine is illegal. It will never be recognized…. Jerusalem was and will forever be our capital. Eretz Israel will be restored to the people of Israel. All of it. And forever.”

Πηγή: —Menachem Begin, the day after the U.N. vote to partition Palestine.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

YITZAK SHAMIR, Πρωθυπουργός Ισραήλ 1983—1984, 1986—1992

 1. «Οι προηγούμενοι ηγέτες του κινήματός μας μάς άφησαν ένα σαφές μήνυμα να κρατήσουμε την γή του Ισραήλ, από τη θάλασσα μέχρι τον ποταμό Ιορδάνη για τις μελλοντικές γενιές, για τη μαζική εβραϊκή μετανάστευση και για τον εβραϊκό λαό, που όλοι θα συγκεντρωθεί σε αυτό.”

“The past leaders of our movement left us a clear message to keep Eretz Israel from the Sea to the River Jordan for future generations, for the mass aliya (Jewish immigration), and for the Jewish people, all of whom will be gathered into this country.”

Πηγή: —Former Prime Minister Yitzhak Shamir.

Declaration at a Tel Aviv memorial service for former Likud leaders,

November 1990. Jerusalem Domestic Radio Service.

 1. «Ο εποικισμός της Γης του Ισραήλ είναι η ουσία του Σιωνισμού. Χωρίς εποικισμό, δεν θα ολοκληρωθεί ο Σιωνισμός. Είναι τόσο απλό».

“The settlement of the Land of Israel is the essence of Zionism. Without settlement, we will not fulfill Zionism. It’s that simple.”

Πηγή: —Yitzhak Shamir, Maariv, 02/21/1997.

 1. (Οι Παλαιστίνιοι) θα συνθλίβονταν σαν ακρίδες…τα κεφάλια θα συντρίβονται στα βράχια και στους τοίχους».

“(The Palestinians) would be crushed like grasshoppers … heads smashed against the boulders and walls.”

Πηγή: —Israeli Prime Minister (at the time), Yitzhak Shamir,

in a speech to Jewish settlers, New York Times April 1, 1988

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BENJAMIN NETANYAHU, Πρωθυπουργός Ισραήλ 1996—1999

 1. «Το Ισραήλ θα έπρεπε να είχε εκμεταλλευτεί την καταστολή των διαδηλώσεων στην Κίνα, όταν η παγκόσμια προσοχή επικεντρώθηκε σε αυτή τη χώρα, για να πραγματοποιήσει μαζικές απελάσεις παλαιστινίων».

“Israel should have exploited the repression of the demonstrations in China, when world attention focused on that country, to carry out mass expulsions among the Arabs of the territories.”

Πηγή: —Benyamin Netanyahu, then Israeli Deputy Foreign Minister, former Prime Minister of Israel, speaking to students at Bar Ilan University, from the Israeli journal Hotam, November 24, 1989.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

EHUD BARAK, Πρωθυπουργός Ισραήλ 1999—2001

 1. «Οι Παλαιστίνιοι είναι σαν τους κροκόδειλους, όσο περισσότερο τους ταϊζεις, τόσο θέλουν κι άλλο…»

“The Palestinians are like crocodiles, the more you give them meat, they want more….”

Πηγή: —Ehud Barak, Prime Minister of Israel at the time, August 28, 2000. Reported in the Jerusalem Post, August 30, 2000

 1. «Αν πιστεύαμε (ξέραμε) ότι αντί για 200 νεκρούς Παλαιστίνιους, 2.000 νεκροί θα έδιναν τέλος στις μάχες με ένα χτύπημα, θα χρησιμοποιούσαμε πολύ περισσότερη δύναμη…».

“If we thought that instead of 200 Palestinian fatalities, 2,000 dead would put an end to the fighting at a stroke, we would use much more force….”

Πηγή: —Israeli Prime Minister Ehud Barak, quoted in Associated Press, November 16, 2000.

 1. «Θα είχα ενταχθεί σε μια τρομοκρατική οργάνωση.» —Η απάντηση του Ehud Barak στον Gideon Levy, αρθρογράφο της εφημερίδας Ha’aretz, όταν ρωτήθηκε ο Barak τι θα έκανε αν είχε γεννηθεί Παλαιστίνιος.

“I would have joined a terrorist organization.”

Πηγή: —Ehud Barak’s response to Gideon Levy, a columnist for the Ha’aretz newspaper, when Barak was asked what he would have done if he had been born a Palestinian.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ARIEL SHARON, Prime Minister of Israel 2001.

 1. «Είναι καθήκον των ισραηλινών ηγετών να εξηγήσουν στην κοινή γνώμη, ξεκάθαρα και θαρραλέα, έναν ορισμένο αριθμό γεγονότων που ξεχνιούνται με τον καιρό. Το πρώτο από αυτά είναι ότι δεν υπάρχει σιωνισμός, αποικιοποίηση ή εβραϊκό κράτος χωρίς την έξωση των Αράβων και την απαλλοτρίωση των εδαφών τους.

“It is the duty of Israeli leaders to explain to public opinion, clearly and courageously, a certain number of facts that are forgotten with time. The first of these is that there is no Zionism, colonialization, or Jewish State without the eviction of the Arabs and the expropriation of their lands.”

Πηγή: —Ariel Sharon, Israeli Foreign Minister, addressing a meeting of militants from the extreme right-wing Tsomet Party, Agence France Presse, November 15, 1998.

 1. «Όλοι πρέπει να μετακινηθούν, να τρέξουν και να αρπάξουν, όσους περισσότερους (παλαιστινιακούς) λόφους μπορούν, για να διευρύνουν τους (εβραϊκούς) εποικισμούς γιατί ό,τι πάρουμε τώρα θα παραμείνει δικό μας…Ό,τι δεν αρπάξουμε θα πάει σ’ αυτούς.»

“Everybody has to move, run and grab as many (Palestinian) hilltops as they can to enlarge the (Jewish) settlements because everything we take now will stay ours.… Everything we don’t grab will go to them.”

Πηγή: —Ariel Sharon, Israeli Foreign Minister, addressing a meeting

of the Tsomet Party, Agence France Presse, Nov. 15, 1998.

———————————————–Εμουτουιδίου

***Στη φωτό: Μια όμορφη μέρα ξημερώνει και σήμερα στη Γάζα.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02U5UQTctnuPnW6CqyzjjBdNm1AkWGnDspbhU9LW7pNCxeMwzyH6V9yzJZirpA6Phnl&id=100004483860900&paipv=0&eav=AfYs6woWTDRABd3Gthw5-x-G_3VoxZORZYj–QqE2DQ-KCQuIchVeqHDPbrBX0sUkAk&_rdr

Ετικέτες:

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου