[ Θεοῦ σέβου καί πάντα πράξεις ἐνθέως ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ ]

15 Αὐγούστου. Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Ἐξημερώθημεν ἀραγμένοι. Ὑψώσαμεν τὰς σημαίας καὶ ἐρρίψαμεν ἀπὸ μίαν κανονιὰν διὰ τὸ χαρμόσυνον τῆς ἡμέρας.Ὅλα τὰ Ἑλληνικά ἐδῶ ἀραγμένα τὸ αὐτὸ ἔπραξαν !

Αὐτὰ ἔγραφε στὸ ἡμερολόγιό του ὁ ἀρχηγός τῆς δεύτερης μοίρας τοῦ Ἑλληνικοῦ Στόλου πρὸ δύο αἰώνων.

Ὁ Ἀντιναύαρχος Γεώργιος Σαχτούρης σὲ συνέχεια τῆς νίκης στὸν Γέροντα, τόσο στὴν Ναυμαχία τῆς Σάμου καὶ ἰδίως τὴν 20ή Μαΐου τοῦ 1825, στὴν Ναυμαχία τοῦ Καφηρέως, κράτησε μὲ τὴν Ναυαρχίδα του Ἀθηνᾶ, μέγα βάρος τῶν ἐχθρικῶν δυνάμεων.

Ἡ δεύτερη μοῖρα τοῦ Ἑλληνικοῦ Στόλου εἶχε ὡς ἀποστολή νὰ ἐπιτηρεῖ τὰ Στενὰ τοῦ Ἑλλησπόντου καὶ νὰ προσβάλει τὸν ἐχθρό ἐὰν ἐπιχειροῦσε κάθοδο πρὸς τὸ Αἰγαῖο, γεγονὸς τὸ ὁποῖο ἔγινε ἀντιληπτὸ στὶς 14 Μαΐου ὁπότε καὶ ξεκίνησε νὰ παρακολουθεῖ τὶς κινήσεις του.

Τὴν 20ή Μαΐου μέρος τοῦ τουρκικοῦ στόλου εἰσῆλθε στὸ στενὸ μεταξὺ Ἄνδρου καὶ Καβοντόρο. Εἴκοσι πλοῖα του ὅμως ἔμειναν ἐκτὸς λόγῳ νηνεμίας. Τότε οἱ γενναῖοι ναυμάχοι μας ἔκριναν ὅτι ἦταν ἡ κατάλληλη εὐκαιρία γιὰ νὰ προσβάλουν τὸν ἐχθρὸ. Κατὰ τὸ κρίσιμο σημεῖο τῆς μάχης ὁ Σαχτούρης ἐνήργησε μὲ τὸ πλοῖο του ὁρμητικὴ ἔφοδο κατὰ τῆς ἀπέναντι πτέρυγος τοῦ ἐχθροῦ καὶ συγχρόνως ἔδωσε τὸ σῆμα ἐξόρμησης τῶν πυρπολικῶν.

Ἡ πυρπόληση καὶ ἀνατίναξη τῆς ἰσχυρῆς φρεγάτας τῶν 62 πυροβόλων ἀπὸ τοὺς πυρπολητὲς Μουσοῦ καὶ Ματρόζο κλόνισαν τὴν ἐχθρικὴ παράταξη. Ὁ ἀρχιναύαρχος Χοσρὲφ πασᾶς κατόρθωσε πρὸς στιγμὴν νὰ τὴν σταθεροποιήσει ἀλλὰ νέα πυρπόληση καὶ ἀνατίναξη ἄλλης φρεγάτας, 32 πυροβόλων αὐτὴ τὴν φορὰ, ἀπὸ τὸν πυρπολητὴ Μπούτη, ἐπέφεραν ὁριστικὴ διάσπαση τῆς τουρκικῆς παρατάξεως.

Τμῆμα τοῦ τουρκικοῦ στόλου -20 πλοῖα- ἔφυγε πρὸς τὸν Εὐβοϊκό, τὸ μεγαλύτερό του μέρος ὅμως, 52 πολεμικὰ καὶ μεταγωγικὰ, ἐτράπη πρὸς τὸν νότο. Πέντε μπρίκια καὶ ἕνα πυρπολικὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στόλου παρακολούθησαν τὸν κύριο ὄγκο τοῦ ἐχθρικοῦ καὶ δίπλα στὴν Σῦρο ὄχι μόνον πυρπόλησαν μία φρεγάτα 28 πυροβόλων ἀλλὰ καὶ αἰχμαλώτισαν 5 μεταγωγικά.

Κακὴν κακῶς ὁ τουρκικὸς στόλος ἔφτασε μέχρι τὴν Σούδα.

Φίλτατε Ἀναγνώστη.

Ὁ Ἑλληνικὸς Στόλος, μὲ ἐλάχιστες δυνάμεις καὶ μηδαμινὲς ἀπώλειες, εἶχε σημειώσει μία μεγαλειώδη Νίκη. Ὁ Ἆθλος τῆς δεύτερης μοίρας στὸ Καβοντόρο μὲ πρωταγωνιστὲς τοὺς Γεώργιο Σαχτούρη, Γεώργιο Ἀνδροῦτσο καὶ Νικολὴ Ἀποστόλη, ἀποτελεῖ μία ἀκόμη λαμπρὴ σελίδα τῆς ἔνδοξης Ἱστορίας τοῦ Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ.

Στούς λεοντόκαρδους Ἕλληνες Ναυμάχους χρωστᾶμε ἕνα μεγάλο μέρος τῶν ἐμπειριῶν πού πλάθουν τὴν Ἐθνική μας αὐτογνωσία. Ἡ συνέπεια Ἔργων καὶ Λόγων τῶν ἡρώων μας συνθέτει τὸν Τρόπο. Καί ὑπό τήν χάριν τῆς ὑπεραγίας ἡμῶν Θεοτόκου, διαμορφώνει καὶ ὑπενθυμίζει τὴν Ἠθικὴ τοῦ Μέλλοντός μας.

Λέει ὁ Ποιητής.

Σὰν τὴν ἀνεμοζάλη, σὰν τὴν ἀστραπή,

γκρεμίζεις τῆς σκλαβιᾶς τὸ καταχθόνιο κτίριο

καὶ θεμελιώνεις μ’ ἆσμα νικητήριο

τῆς Λευτεριᾶς τὸν πύργο τὸν φωτολαμπή.

Ὤ, πόσα χέρια ἁπλώνονται σ’ Ἐσένα,

καὶ πόσα μάτια Σοῦ γελοῦνε δακρυσμένα!

Πόσες καρδιές μ’ εὐγνωμοσύνη Σ’ εὐλογοῦνε,

καὶ πόσα χείλη Σ’ ἀνυμνοῦνε!

Χρόνια Πολλά!

ΕΥΨΥΧΑΕΛΕΥΘΕΡΑΕΛΛΗΝΙΚΑ

Με Ἀγάπη καὶ Σεβασμό,

Ἰωάννα Γ. Καραγκιούλογλου

15 Αὐγούστου 2022

Εἰκ.: Ἡ Κοίμηση τῆς Παναγίας (1600)

Εἰκόνα ἀγνώστου ζωγράφου ἀπό τήν Κρήτη, μέ ἀετωματική ἐπίστεψη, ἀγγέλους, γιρλάντες καί ἐρωτιδεῖς. Ἱστορεῖται ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου, ἡ Μετάσταση καί τό ἐπεισόδιο τοῦ Ἰεφωνία. Στό κεντρικό της τμῆμα, ἀναπτύσσεται ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου μέ τήν μεγάλη νεκρική κλίνη, τόν Χριστό νά παραλαμβάνει τήν ψυχή τῆς Παναγίας, τούς Ἀποστόλους καί τούς δύο ὑμνογράφους, Ἰωάννη Δαμασκηνό καί Κοσμᾶ Μελωδό. Οἱ Ἀπόστολοι ἔρχονται ἀπό τά πέρατα τοῦ Κόσμου ἐπάνω σε δύο νεφελώματα. Τό ἐπεισόδιο μέ τόν ἀρχάγγελο Μιχαήλ πού κόβει τά χέρια τοῦ Ἰεφωνία, παριστάνεται σέ μικρότερη κλίμακα μπροστά ἀπό τήν κλίνη καί στόν οὐρανό βρίσκεται ἡ Μετάσταση τῆς Θεοτόκου. Τέλος, ἡ Παναγία μεταφέρεται ἐπάνω σε νεφέλωμα ἀπό δύο ἀγγέλους στόν Οὐρανό. Δύο ἄλλοι ἄγγελοι ἔχουν ἀνοίξει τίς Οὐράνιες Πύλες γιά νά τήν ὑποδεχθοῦν.

Ἀρχεῖο ΙΓΚ

 

https://www.facebook.com/570304444/posts/pfbid037pfUU3HRYqvz3vgGoakKU2yo3NeFgPuNwik6pdwzy7Ysr7zn9pZ3PgvBzZZamG3zl/

 

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου