Το αδιέξοδο της Ελλάδας σήμερα είναι ότι το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει μια Μεγάλη Ιδέα(οπτικοακουστικό)

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου