Το Ρωμαίικο > Παιδεία > Το ρωμαίικον φιλότιμον

Το ρωμαίικον φιλότιμον

«Το ρωμαίικον φιλότιμον μετετράπη εις γραικυλιστικήν αφέλειαν εξαιτίας της εσφαλμένης υψηλής εκτιμήσεως και της αβασίμου εμπιστοσύνης του Γραικού εις τον δυτικόν πολιτισμόν.

Ο νεοέλληνας με την εμπιστοσύνην του εις το ανύπαρκτον φιλότιμον των ξένων έχει την πνευματική δομή του προδότου. Αρκεί να του δοθή η ευκαιρία να συνάψη φιλίαν με «φιλότιμον φιλέλληνα». Από πατριωτικόν ενθουσιασμόν θα θελήση να ωφελήση και να σώση την Ελλαδίτσα του και να εξασφαλίση την υποστήριξιν του φιλέλληνος τούτου, του τα λέγει όλα.

Αλλά αντί να αποκτήση όργανον, γίνεται όργανον. Δεν αρκεί τούτου, αλλά και πιστεύει ακραδάντως ότι η προδοσία του αυτή είναι ο ύψιστος πατριωτισμός.

Οι έχοντες σχέσεις με τους Γραικύλους, Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι, βλέπουν σαφώς το φιλότιμον, αλλά δυστυχώς στη δουλοπρεπή του μορφή, και το εκλαμβάνουν ορθώς ως δουλοπρέπεια αδυνάτου και ως μορφήν φαινομενικής μεγαλοψυχίας.

Εις την ουσίαν ο Γραικός και ο Ρωμηός έχουν το ίδιον φιλότιμον και επομένως τον ίδιον ηρωισμόν και την ίδιαν ανδρείαν. Η διαφορά μεταξύ των είναι ότι ο Γραικός έχει αισθήματα κατωτερότητος έναντι  των Ευρωπαίων και Αμερικάνων, διότι υπεδουλώθη πολιτιστικώς δεχόμενος τον Γραικισμόν, ενώ ο Ρωμηός τουναντίον γνωρίζει την ανωτερότητα της Ρωμηοσύνης του και ουδέποτε εδέχθη να γίνη ο Γραικύλος ξένου πολιτισμού».

Από το βιβλίο του π. Ιωάννη Ρωμανίδη “Ρωμηοσύνη”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

nv-author-image

Θεόφιλος Παπαδόπουλος