Τρομερό!!! Ζει Κύριος ο Θεός!!! (εις μνήμην Νίκου Φουρνάρη)

Θὰ σᾶς πῶ μιὰ ἱστορία.

Τὸ 1991 ὁ Φιντὲλ Κάστρο θέλησε νὰ δώσει μιὰ νέα εἰκόνα τῆς Κούβας πρὸς τὸν ἔξω κόσμο ὅσον ἀφορᾶ τὴν θρησκευτικότητα στὴν χώρα του, καὶ γι᾿ αὐτὸ κάλεσε τὸν τότε Πάπα, Ἰωάννη παῦλο Β’, νὰ ἐπισκευθεῖ τὴν Κούβα, ὅπερ καὶ ἐγένετο, καὶ τὸν ὑποδέχθηκε στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Φραγκίσκου τῆς Ἀσσίζης στὴν παλιὰ Ἀβάνα.

Σύντομα ὅμως ἀντιλήφθηκε τὴν Παπικὴ πονηριά του καὶ τὸν σιχάθηκε καί, φυσικά, δὲν τὸν ξανακάλεσε. Τότε ἕνας στενός του φίλος τὸν συμβούλεψε: «Ἂν θέλεις νὰ φτιάξεις τὴν εἰκόνα τῆς χώρας σου καὶ νὰ ἔχεις καὶ πραγματικὴ εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεό, δῶσε πίσω τὴν Ὀθόδοξη Ἐκκλησία ποὺ χάλασες».

Στὴν Ἀβάνα ὑπῆρχε Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Κανσταντίνου καὶ Ἑλένης χτισμένη ἀπὸ Ἑλληνες ναυτικούς, τὴν ὁποία ὁ Κάστρο κατέστρεψε τὸ 1985 καὶ στὴ θέση της ἔκανε παιδικὴ χαρά. Ἔτσι, οἱ τριανταπέντε οἰκογένειες Ἑλλήνων ποὺ ζοῦν στὴν Ἀβάνα βρέθηκαν χωρὶς ναό.

Ἡ ἰδέα τοῦ φίλου του τοῦ ἄρεσε κι ἔτσι ἔστειλε στὴν Ἐλληνικὴ Κυβέρνηση ἕνα ἐπίσημο ἔγγραφο, μὲ τὸ ὁποῖο τὴν ἐνημέρωνε ὅτι προτίθεται νὰ κτίσει Ἱερὸ Ναὸ πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Νικολάου αὐτὴ τὴ φορά, προστάτου τῶν ναυτικῶν, καὶ ὅτι ἐπιθυμοῦσε ἀφοῦ κτισθεῖ ὁ Ναός, νὰ καλέσει τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο νὰ τὸν ἐγκαινιάσει.  Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ διέθεσε οἰκόπεδο δίπλα στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Φραγκίσκου, στὴν παλιὰ Ἀβάνα.

Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση τότε, εὐχαριστῶντας τὸν Φιντὲλ Κάστρο, ἀποφάσισε νὰ διαθέσει ἕνα κονδύλι 100.000 Δολλαρίων γιὰ τὸ κτίσιμο τοῦ Ναοῦ. Ὅμως ὁ Κουβανὸς ἡγέτης ἀπάντησε ὅτι τὰ ἔξοδα ἀνέγερσης τοῦ Ναοῦ θὰ τὰ καλύψει ἡ Κουβανικὴ κυβέρνηση κι ἔτσι τὸ κοντύλι διατέθηκε γιὰ τὴν ἐσωτερικὴ διακόσμηση τοῦ Ναοῦ, τέμπλο, ἐικόνες κ.λ.π.

Ὁ Ναὸς κτίσθηκε πολὺ γρήγορα καὶ στὶς 25 Ἰανουαρίου 2004 μία ἀποστολὴ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κωνσταντινούπολη ἀποτελούμενη ἀπὸ 350 περίπου ἄτομα, ὑπουργούς, Μητροπολίτες τῆς Ἐλλαδικῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου, τὸν Πατριάρχη, Ἱερεῖς, καθηγητὲς Πανεπιστημίου, χορωδίες, Δημάρχους ἔφτασε μὲ πτήση Τσάρτερ στὴν ὄμορφη Ἀβάνα γιὰ τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ.

Ταυτόχρονα, δυόμιση χιλιάδες Ἑλληνες ἀπ᾿ ὅλο τὸν κόσμο μὲ Ἑλληνόπουλα ντυμένα τσολιάδες καὶ χωρατοπούλες, μὲ μουσικοὺς, χορευτὲς καὶ ἄλλους καλλιτέχνες ἔφτασαν κι αὐτοὶ ἐκεῖ γιὰ τὸ μεγάλο αὐτὸ καὶ χαρμόσυνο γεγονός.

Φυσικά, μεταξύ αὐτῶν, ὁ πρωταίτιος αὐτοῦ τοῦ «θαύματος», ὁ φίλος τοῦ Φιντέλ μὲ τὴν οἰκογένειά του.

Ἐπὶ μία ἑβδομάδα ἡ καρδιὰ τῆς Ἑλλάδας χτυποῦσε στὴν Ἀβάνα. Ὅλα τὰ Ἑλληνικὰ μέσα ἐνημέρωσης ἦταν ἐκεῖ. Μετὰ ἀπὸ τὴν λαμπρὴ τελετὴ τῶν ἐγκαινίων, στὸ γεῦμα ποὺ παρατέθηκε στοὺς δυόμιση χιλλιάδες καλεσμένους, οἱ δημοσιογράφοι, ποὺ εἶχαν βρεῖ τὴ χαρά τους παίρνοντας συνεντεύξεις ἀπὸ τόσους ἐπισήμους ποὺ ἦταν ἐκεῖ, περιτρυγύρισαν τὸν φίλο τοῦ Φιντὲλ καὶ μεταξὺ πολλῶν ἄλλων ἐρωτήσεων ἐξέφρασαν τὴν εὐλογώτατη ἀπορία τους: «Πῶς γίνεται ἐσεῖς, ἕνας πρώην βασιλιᾶς, καὶ ἕνας Κομμουνιστὴς ἡγέτης νὰ ἔχετε τέτοια φιλικὴ σχέση»; Καὶ ἡ ἀπάντηση τοῦ Κωνσταντίνου (αὐτὸς ἤταν ὁ φίλος τοῦ Κάστρο): «Αὐτὰ εἶναι ἀντιλήψεις τοῦ περασμένου αἰώνα. Μὲ τὸν Πρόεδρο εἴμαστε πολλὰ χρόνια φίλοι καὶ δέστε τί ἀπέφερε αὐτὴ ἡ φιλία».

Ἡ συνέχεια βέβαια ὑπήρξε θαυμαστή. Μπροστὰ στὸν Ναὸ φτιάχτηκε βαπτιστήριο, στὸ ὁποῖο μέχρι τὸ 2010 εἶχαν βαπτισθεῖ περίπου 10.000 ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Σήμερα ὑπάρχουν στὴν Κούβα ἀρκετοὶ Ναοὶ πλέον.

Μετὰ ἀπὸ τὸν Ναὸ ὁ Κάστρο ἔφτιαξε καὶ ὀρθόδοξο Θεολογικὸ Σεμινάριο, στὸ ὁποῖο μποροῦν νὰ σπουδάζουν παιδιὰ ἀπὸ τὴν Κούβα καὶ ἄλλα 29 κράτη τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς. Καὶ τὸ σημαντικότερο. Ὅλα τὰ μεγάλα κεφάλια τῆς κυβέρνησης τοῦ Φιντὲλ Κάστρο βαφτίστηκαν Ὄρθόδοξοι Χριστιανοί, καὶ ὁ νοῶν νοήτῳ. (Αὐτὸ τὸ τελευταῖο of the record). Ὅποιος θέλει, μπορεῖ νὰ ἀνατρέξει στὰ ἀρχεῖα ὅλων τῶν μέσων ἐνημέρωσης ἐκείνων τῶν ἡμερῶν, Ἰανουάριος τοῦ 2004, γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες.

Ἀγαπητοὶ φίλοι, δὲν ἀσχολοῦμαι μὲ τὴν πολιτικὴ οὔτε καὶ γνωρίζω ἔργα καὶ ἡμέρες πολιτικῶν καὶ βασιλιάδων. Στην Κούβα όμως ζουν οικογένειες χαρούμενων ανθρώπων καταδεκτικών προς όλους με χιούμορ που μιλούν άψογα Ελληνικά.

Γι᾿ ΑΥΤΟΝ τὸν Κωνσταντῖνο, ποὺ ΕΓΩ γνώρισα καὶ φωτογραφήθηκα καὶ μὲ τὸν ἴδιο καὶ μὲ τὴν οἰκογένειά του ἔχω νὰ πῶ ἕνα «Θεὸς σχωρέσ᾿ τον, Καλὸν Παράδεισο καὶ καλὴ ἀνάπαυση νὰ ἔχει ἡ ψυχή του». Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι δουλειὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἱστορίας.*

ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΨΥΧΟΥΣ

https://www.palmosev.gr

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας

Αφήστε ένα σχόλιο

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου