Βλέπω τόν φόβο νά ὁδηγεῖ ἀνθρώπους νά κάνουν πράγματα τελείως παράλογα / Βλάντιμιρ Ζελένκο, Οἰκογενειακός Ἰατρός.

«Ὅσον ἀφορᾶ τά παιδιά, ὁ μόνος λόγος πού θά θέλατε νά «θεραπεύσετε» ἕνα παιδί εἶναι, ἐάν πιστεύετε στήν θυσία τῶν παιδιῶν!   Ἄν θέλετε νά ἀντιμετωπίσετε τό παιδί  σάν ἕνα κομμάτι κάρβουνο, τότε αὐτός εἶναι ἕνας πολύ καλός λόγος νά τοῦ κάνετε τήν ἔνεση».

«Ὁποτεδήποτε ἀξιολογεῖτε κάποια θεραπευτική μέθοδο, πρέπει νά τή δεῖτε ἀπό τρεῖς προοπτικές. *Εἶναι ἀσφαλής; *Λειτουργεῖ; *Τή χρειάζεστε πραγματικά; Μόνο καί μόνο ἐπειδή ἔχεις τή δυνατότητα, δέν σημαίνει ὅτι μπορεῖς καί νά τή χρησιμοποιήσεις. Πρέπει νά ὑπάρχει ἰατρική ἀνάγκη. Πρέπει νά ὑπάρχει ἀνάγκη γι᾽ αὐτό».

«Τώρα, ἄς δοῦμε ἄν αὐτό τό πράγμα λειτουργεῖ. Οἱ δύο χῶρες στόν κόσμο πού ἔχουν ἐμβολιάσει τούς περισσότερους πολίτες τους εἶναι τό Ἰσραήλ –ποσοστό ἐμβολιασμοῦ 85%– καί ἕνα νησιώτικο ἔθνος στόν Ἰνδικό Ὠκεανό, οἱ Σεϊχέλες– ἐπίσης πάνω ἀπό τό 80%. Καί οἱ δύο χῶρες βιώνουν ἕνα ξέσπασμα τῆς παραλλαγῆς Δέλτα. Σᾶς θέτω τήν ἑξῆς ἐρώτηση: Ἐάν ἐμβολιάσατε τήν πλειοψηφία τοῦ πληθυσμοῦ σας, γιατί ἐξακολουθεῖτε νά ἔχετε ἔξαρση; Ἕνα τό κρατούμενο. Δεύτερον. Γιατί κάνετε τρίτη δόση μέ ἕνα ὑλικό, τό ὁποῖο δέν λειτούργησε τίς δύο πρῶτες φορές;

Κι ἄς μιλήσουμε γιά τήν ἀσφάλεια.  Αὐτό εἶναι τό πραγματικό ζήτημα. Ὑπάρχουν τρία ἐπίπεδα ἀσφάλειας ἤ ἐπικινδυνότητας (θάνατος) πού πρέπει νά κοιτάξουμε. Τό ἕνα εἶναι ἄμεσο (ὀξύ), τό δεύτερο μεσοπρόθεσμο, καί τό τρίτο μακροπρόθεσμο. Τό ἄμεσο θά τό ὁρίσω ἀπό τή στιγμή τῆς ἔνεσης ἕως τούς τρεῖς μῆνες.

1. Ὁ νούμερο 1 κίνδυνος ἀπό τήν ἔνεση εἶναι οἱ θρόμβοι στό αἷμα, ὅπως ἀκριβῶς εἶπε ὁ Δρ. Γιαντόν (Yeadon) σύμφωνα μέ τό Ἰνστιτοῦτο Σόλκ (Salk Institute). (Παρεμπιπτόντως ὅλα ὅσα λέω θά τά στηρίξω μέ ἔγγραφα καί παρακαλῶ κάντε καί τή δική σας ἔρευνα καί μπορῶ νά σᾶς δώσω ἀποδείξεις γιά ὅ,τι λέω). Σύμφωνα λοιπόν μέ τό Ἰνστιτοῦτο Σόλκ (Salk Institute), ὅποιος κάνει αὐτήν τήν ἔνεση…παραθέτω: «τό σῶμα (του) γίνεται ἐργοστάσιο παραγωγῆς ἀκίδων

«Φτιάχνοντας τρισεκατομμύρια ἀκίδες πού μεταναστεύουν στό ἐνδοθήλιο πού εἶναι ἡ ἐσωτερική ἐπένδυση τῶν αἱμοφόρων ἀγγείων σας». Καί εἶναι βασικά μικρά ἀγκάθια στό ἐσωτερικό τοῦ ἀγγειακοῦ σας συστήματος. Καθώς κυκλοφορεῖ τό αἷμα μέσα στό ἀγγειακό σύστημα τά αἱμοσφαίρια καταστρέφονται καί προκαλοῦν θρόμβους στό αἷμα. Ἄν αὐτό συμβεῖ στήν καρδιά, ἔχουμε καρδιακή προσβολή.  Ἄν αὐτό συμβεῖ στόν ἐγκέφαλο ἔχουμε ἐγκεφαλικό. Ὁπότε βλέπουμε τή νούμερο ἕνα αἰτία θανάτου. Βραχυπρόθεσμα εἶναι ἀπό θρομβώσεις στό αἷμα. Οἱ περισσό τερες συμβαίνουν μέσα στίς πρῶτες 3-4 ἡμέρες. Τό  40% συμβαίνει μέσα στίς 3 πρῶτες ἡμέρες μετά ἀπό αὐτήν τή δηλητηριώδη ἔνεση. Τό ἄλλο πρόβλημα εἶναι ὅτι προκαλεῖ μυοκαρδίτιδα ἤ φλεγμονή στήν καρδιά τῶν νέων ἐνηλίκων. Καί τό πρόβλημα πού εἶναι τό πιό ἀνησυχητικό ἀναφέρεται σέ ἄρθρο τοῦ New England Journal of Medicine. Στά προκαταρκτικά τους δεδομένα γιά τό ποσοστό ἀποβολῆς μέσα στό πρῶτο τρίμηνο. Ἐάν οἱ γυναῖκες ἐμβολιαστοῦν μέσα στό πρῶτο τρίμηνο, τό ποσοστό (τῶν ἀποβολῶν) πάει ἀπό τό 10% στό 80%. Θέλω νά καταλάβετε τί μόλις εἶπα. Τό ποσοστό ἀποβολῶν τῶν ἐγκύων γυναικῶν ἀνεβαίνει κατά 8 φορές, ὅταν ἐμβολιαστοῦν στό πρῶτο τρίμηνο.  Αὐτά εἶναι προκαταρκτικά δεδομένα πού μπορεῖ νά ἀλλάξουν μέ τόν καιρό. Ἁπλῶς σᾶς λέω τί ἰσχύει σήμερα.

2. Αὐτό εἶναι τό λιγότερο τοῦ προβλήματος. Τό δεύτερο πρόβλημα εἶναι ἡ μεσοπρόθεσμη αἰτία θανάτου, πού εἶναι ἡ ἑξῆς: οἱ μελέτες πού ἔγιναν στά ζῶα μέ αὐτά τά ἐμβόλια δείχνουν ὅτι ὅλα τά ζῶα ἀνταποκρίθηκαν καλά στή δημιουργία ἀντισωμάτων. Ὅταν ὅμως προσβλήθηκαν ἀπό τόν ἰό, γιά τόν ὁποῖο εἶχαν ἐμβολιασθεῖ, ἕνα μεγάλο ποσοστό αὐτῶν πέθανε. Καί ὅταν αὐτό ἐρευνήθηκε, βρέθηκε ὅτι τούς εἶχε σκοτώσει τό ἀνοσοποιητικό τους σύστημα. Ὀνομάζεται ἐξαρτημένη ἐνίσχυση ἀντισωμάτων (antibody-dependent enhancementADE) ἤ παθογόνος διέγερση ἤ παράδοξη ἐνίσχυση τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ. Ὡστόσο τό θέμα εἶναι ὅτι πολλά ἀπό αὐτά τά ζῶα πέθαναν. Μπορεῖ νά ἐπιχειρηματολογήσετε ὅτι ἴσως τά ἀνθρώπινα ὄντα νά εἶναι διαφορετικά. Ἡ ἀπάντησή μου σέ ἐσᾶς εἶναι «ἴσως». Ὡστόσο αὐτές οἱ μελέτες δέν ἔγιναν. Ἐσεῖς εἶστε τώρα ἡ μελέτη. Ὁ διευθύνων σύμβουλος τῆς Pfizer εἶπε ὅτι τό Ἰσραήλ εἶναι τό μεγαλύτερο ἐργαστήριο στόν κόσμο… Ὁ Δρ. Λιούκ Μοντανιέ, πού κέρδισε τό βραβεῖο Νόμπελ Ἰατρικῆς γιά τήν ἀνακάλυψη τοῦ HIV, εἶπε ὅτι αὐτό εἶναι τό μεγαλύτερο ρίσκο τῆς ἀνθρωπότητας καί ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος γενοκτονίας στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας. Τό ρίσκο λοιπόν μίας ἀντίδρασης ADE (ἐξαρτημένης ἐνίσχυσης ἀντισωμάτων) στούς ἀνθρώπους, πού συμβαίνει ἀργότερα, δέν ἔχει ἀποκλεισθεῖ. Συνεπῶς ἡ ἐρώτησή μου εἶναι, γιατί νά ἐμβολιάσω κάποιον μέ μία δυνητικά καταστροφική θανατηφόρα οὐσία, χωρίς νά τό ἔχω πρῶτα ἀποκλείσει;

3. Καί τό τρίτο κομμάτι εἶναι οἱ μακροπρόθεσμες συνέπειες. Ὑπάρχουν σαφή στοιχεῖα ὅτι ἐπηρεάζει τήν γονιμότητα, καταστρέφει τή λειτουργία τῶν ὠαρίων, μειώνει τόν ἀριθμό τῶν σπερματοζωαρίων. Αὐτό εἶναι τό νούμερο ἕνα. Τό νούμερο δύο εἶναι ὅτι σίγουρα αὐξάνει τόν ἀριθμό τῶν αὐτοάνοσων νοσημάτων. Ποιός γνωρίζει μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου, πῶς αὐτό θά μειώσει τή διάρκεια ζωῆς. Καί μόλις τήν προηγούμενη βδομάδα, βγῆκε μία ἔρευνα πού δείχνει ὅτι αὐξάνει τό ρίσκο τοῦ καρκίνου. Ὅπως καί νά τό κοιτάξει κανείς, εἴτε βραχυπρόθεσμα ὅπου προκαλεῖ θρομβώσεις στό αἷμα, φλεγμονή στήν καρδιά καί ἀποβολές, εἴτε μεσοπρόθεσμα ὅπου μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ μία καταστροφική ἀνοσολογική ἀντίδραση, εἴτε μακροπρόθεσμα ὅπου μπορεῖ νά φέρει αὐτοάνοσα νοσήματα, καρκίνο καί στειρότητα, εἶναι πολύ ἀνησυχητικό. (σ.σ. Συνεχίζει συγκρίνοντας τήν Ἰσραηλινή κυβέρνηση μέ τόν Γιόζεφ Μένγκελε, διότι ἐπέτρεψε νά γίνουν πειράματα στόν Ἰσραηλινό λαό καί ἐπίσης ἐπισημαίνει ὅτι, ὅταν συμβαίνει κάτι κακό στόν λαό, θά πρέπει νά ζητοῦν εὐθύνες ἀπό τήν ἡγεσία τῶν Ραββίνων, διότι, ὅπως εἶπε, τό ψάρι βρωμάει ἀπό τό κεφάλι…). Δέχομαι καθημερινά ἀπειλές γιά τή ζωή μου. Ρισκάρω τή ζωή μου, τήν καριέρα μου, τήν οἰκονομική μου ζωή, τήν ὑπόληψή μου, σχεδόν τήν οἰκογένειά μου. Τά πάντα. Μόνο καί μόνο ἐπειδή κάθομαι ἐδῶ καί σᾶς λέω αὐτά πού σᾶς λέω. Συνοψίζοντας, δέν ὑπάρχει ἀνάγκη γιά αὐτό τό ἐμβόλιο καί δέν τό χρειάζεται κανένας. Θά ἐξηγήσω. Γιά τά παιδιά ἤδη σᾶς εἶπα. Ἔχουν 99.998% πιθανότητα νά βελτιωθοῦν.  Οἱ νέοι ἐνήλικες ἀπό 18 ἕως 45 ἐτῶν ἔχουν 99.95% πιθανότητα νά βελτιωθοῦν. Αὐτό, σύμφωνα μέ τό CDC. Κάποιος πού ἤδη ἔχει COVID-19 καί ἀντισώματα, ἡ φυσική ἀνοσία εἶναι ἕνα δισεκατομμύριο φορές πιό ἀποτελεσματική ἀπ᾽ ὅ,τι εἶναι ἡ τεχνητή ἀνοσία ἀπό τό ἐμβόλιο.   Γιατί νά θέλω λοιπόν νά ἐμβολιάσω κάποιον μέ μία δηλητηριασμένη θανατηφόρα ἔνεση, ἡ ὁποία φτιάχνει κατώτερα ἤ ἐπικίνδυνα ἀντισώματα, ὅταν ἤδη ἔχω ὑγιῆ ἀντισώματα;  Καί μετά εἶναι ἡ ὁμάδα ὑψηλοῦ κινδύνου πού ἔχει ποσοστό θανάτων 7.5%. Μέ τά δικά μου δεδομένα, τά πρῶτα στόν κόσμο πού δημοσίευσα σέ ἐπιστημονικό περιοδικό γιά ὁμότιμη ἀναθεώρηση, τά ὁποῖα ἀποτέλεσαν τή βάση γιά πάνω ἀπό 200 ἄλλες μελέτες πού ὑποστήριξαν τά εὑρήματά μου, ὅταν περιθάλψεις τούς ἀνθρώπους μέσα στό σωστό χρονικό πλαίσιο μειώνεις τό ποσοστό θανάτων μέχρι καί 85%.   Ἀπό τούς 600 χιλιάδες Ἀμερικανούς θά μπορούσαμε νά εἴχαμε ἀποτρέψει στούς 510 χιλιάδες νά πᾶνε στό νοσοκομεῖο καί νά πεθάνουν. Καί παρεμπιπτόντως, τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2020 παρέδωσα αὐτές τίς πληροφορίες κατευθείαν στά χέρια τοῦ Νεντανιάχου [σημ.: τότε Ἰσραηλινοῦ Πρωθυπουργοῦ] καί ἐνημέρωσα ἐπίσης κάθε μέλος τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας σας. Ἡ ἐρώτησή μου σέ σᾶς λοιπόν εἶναι: Ἐάν μπορῶ νά μειώσω τό ποσοστό θανάτων ἀπό 7,5% σέ λιγότερο ἀπό μισό τοῖς ἑκατό, τότε γιατί νά χρησιμοποιήσω μία δηλητηριασμένη θανατηφόρα ἔνεση πού δέν δουλεύει καί ἔχει τρομερές παρενέργειες; Ἐάν ὅλοι πάνω στόν πλανήτη ἐπρόκειτο νά κολλήσουν COVID καί δέν ἔκαναν θεραπεία, τό ποσοστό θανάτων παγκοσμίως θά εἶναι λιγότερο ἀπό μισό τοῖς ἑκατό. Δέν ὑποστηρίζω αὐτό τό πράγμα, πρόκειται γιά πολλούς ἀνθρώπους· 35 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι θά πέθαιναν. Ἄν ὅμως ἀκολουθοήσουμε τή συμβουλή ὁρισμένων «παγκόσμιων ἡγετῶν», ὅπως τοῦ Μπίλ Γκέϊτς, πού εἶπε τό περασμένο ἔτος ὅτι 7 δισεκατομμύρια ἄνθρωποι πρέπει νά ἐμβολιαστοῦν, τότε τό ποσοστό θανάτων θά εἶναι πάνω ἀπό 2 δισεκατομμύρια ἄνθρωποι.

ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ. ΑΥΤΟΣ  ΕΙΝΑΙ  Ο  ΤΡΙΤΟΣ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ  ΠΟΛΕΜΟΣ.

Βρισκόμαστε σέ ἕνα ἐπίπεδο διαφθορᾶς καί μοχθηρίας πού δέν ἔχουμε ξαναδεῖ ἴσως στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας. Εἶμαι  ἐναντίον τῆς θυσίας τῶν παιδιῶν…καί πιστεύω πραγματικά ὅτι (τώρα) ὁ Θεός δοκιμάζει κάθε ἄνθρωπο. Καί τό τέστ πού δίνει εἶναι αὐτό: Θά προσκυνήσετε Ἐμένα; Θά ζητήσετε προστασία ἀπό Ἐμένα; Θά ξεπεράσετε τούς φόβους σας γιά νά ζητήσετε ἀπό Ἐμένα νά σᾶς βοηθήσω ἤ θά τρέξετε στούς τσάρους τῶν ἐμβολίων, στίς κυβερνήσεις, στούς δεσπότες καί τούς ψυχοπαθεῖς τυράννους πού θέλουν νά γίνουν θεότητες;  Δέν ὑπάρχει τίποτα καινούριο κάτω ἀπό τόν ἥλιο. Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι δέν διαφέρουν ἀπό τόν Φαραώ.  Νομίζουν ὅτι εἶναι θεοί. Καί θά πᾶτε νά τούς προσκυνήσετε. Ἐν τάξει λοιπόν, ἄς σᾶς προστατεύσουν αὐτοί, νά δοῦμε τί θά γίνει.  Βλέπω τόν φόβο νά ὁδηγεῖ ἀνθρώπους νά κάνουν πράγματα τελείως παράλογα, πού δέν ἔχουν νόημα καί θυσιάζουν τά ἴδια τους τά παιδιά. Καί ναί. Τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας σας, σᾶς λέει ψέματα. Οἱ στατιστικές σας εἶναι ἐντελῶς στρεβλές. Ἄν θέλετε νά δεῖτε κάτι ἀληθινό, ὑπάρχει ἕνας ἱστότοπος πού ὀνομάζεται worldmeters.info. Ψάξτε γιά τό Ἰσραήλ καί θά δεῖτε ὅτι στίς 20 Δεκεμβρίου ὑπάρχει μία μεγάλη ἄνοδος στήν καμπύλη τῶν θανάτων.  Ξέρετε τί ἔγινε στό Ἰσραήλ στίς 20 Δεκεμβρίου;  Ξεκίνησε ἡ «ἐθνική ἀνοσοποίηση» (ἐμβολιασμός).   Καί αὐτά εἶναι στοιχεῖα πού ἀναφέρονται ἀπό τήν Ἰσραηλινή κυβέρνηση. Εἶναι τόσο ἀνόητοι πού δέν τά κρύβουν. Δέν ὑπάρχει καμία δικαιολογία – ἀπολύτως καμία, ΜΗΔΕΝ– γιά τήν χρήση αὐτῆς τῆς δηλητηριώδους θανατηφόρας ἔνεσης, ἐκτός ἄν θέλετε νά θυσιάσετε ἀνθρώπινες ζωές».

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

nv-author-image

Θεόφιλος Παπαδόπουλος